Sai phạm của Công ty Bách Đạt An: 9 dự án chưa được giao đất, 14 dự án không có GPXD

1327.jpg

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các dự án đầu tư do Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Bách Đạt ( nay là Công ty CP Bách Đạt An) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hàng loạt sai phạm, 14 dự án không có GPXD

Theo kết luận thanh tra, Công ty Bách Đạt An được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đến 16 dự án trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Các dự án bao gồm: Đường nối ĐT 603A với tuyến ĐT 607, Khu đô thị Santosa City (7B), Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Sentosa Riverside (khu đô thị Peaceful Land cũ), khu đô thị Hera Complex riverside (khu đô thị Peaceful Land mở rộng cũ), khu đô thị Bách Thành Vinh, khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, Khu dân cư An Cư 1, Khu dân cư và chợ Điện Dương, Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách Đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị An Phú Quý, Dự án nạo vét sông Cổ Cò đoạn từ km 12+600-km 19+050.

Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 14 dự án, trong đó có 2 dự án khai thác quỹ đất để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án đường nối ĐT 603A với tuyến ĐT 607 qua thị xã Điện Bàn theo hình thức hợp đồng BT, gồm dự án Sentosa Riverside và khu dân cư An Cư 1.

KLTT cho biết, trong quá trình triển khai, Công ty CP Bách Đạt An chưa thực hiện đầy đủ và đúng trình tự, thủ tục các hồ sơ pháp lý theo quy định về đầu tư dự án, về đất đai, về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, về bảo vệ môi trường, về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án chậm, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh nhiểu lần, phần lớn các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy định chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về các dự án của Công ty Bách Đạt An.

KLTT cho biết, trong quá trình triển khai, Công ty CP Bách Đạt An chưa thực hiện đầy đủ và đúng trình tự, thủ tục các hồ sơ pháp lý theo quy định về đầu tư dự án, về đất đai, về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, về bảo vệ môi trường, về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án chậm, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh nhiểu lần, phần lớn các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy định chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Cụ thể, trong 14 dự án được thanh tra, chỉ có 5 dự án có quyết định thu hồi đất do UBND thị xã Điện Bàn ban hành và quyết định thu hồi đất, giao đất chung của UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án còn lại đều không có. Đặc biệt, chỉ có 3/14 dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có dự án nào có cam kết bảo vệ môi trường.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, Công ty Bách Đạt An chưa thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản theo luật xây dựng, 14 dự án đầu tư chỉ có 5 dự án có lập dự án đầu tư và bản vẽ thi công. Đáng chú ý, tất cả 14 dự án được thanh tra đều không có giấy phép xây dựng.

Công ty CP Bách Đạt An chưa thực hiện đầy đủ và đúng trình tự, thủ tục các hồ sơ pháp lí theo quy định của pháp luật về đầu tư dự án, về đất đai, về quản lí dự án đầu tư xây dựng cơ bản, về bảo vệ môi trường, về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án chậm, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh nhiều lần, phần lớn các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, KLTT cũng nên rõ, Công ty kí hợp đồng huy động vốn tại các dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị TB mở rộng, khu đô thị Heracomlex Riveside với Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lí của các dự án này chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước…

Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án do Công ty Bách Đạt An làm CĐT.

Bên cạnh đó, KLTT cũng nên rõ, Công ty kí hợp đồng huy động vốn tại các dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị TB mở rộng, khu đô thị Heracomlex Riveside với Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lí của các dự án này chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước…

Hơn nữa, các lô đất tại các dự án nêu trên đã được người mua chuyển nhượng nhiều lần trong thực tế, trong khi tiến độ các dự án này không đảm bảo như cam kết với người mua đã gây khiếu nại, kiến nghị, tụ tập đông người đến cơ quan nhà nước, tạo điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

Kiến nghị xử phạt hành chính Công ty Bách Đạt An, thu hồi 522 triệu đồng tiền sử dụng đất

Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định, các vi phạm và thiếu sót của Công ty CP Bách Đạt An trong thực hiện 14 dự án được thanh tra có trách nhiệm rất lớn của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn Công ty CP Bách Đạt An bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất đai, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát và xử phạt hành chính theo thẩm quyền về các sai phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản và kinh doanh bất động sản đối với Công ty CP Bách Đạt An.

Đối với 4 dự án (khu đô thị Bách Đạt 3, khu đô thị Bách Đạt 4, khu đô thị Bách Đạt 5, khu đô thị Bách Đạt 6), Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh chuyển 4 dự án trước đây dùng để thanh toán vốn đầu tư xây dựng chợ Điện Dương cho Công ty CP Bách Đạt An thành các dự án khai thác quỹ đất thương mại và tiếp tục giao cho Công ty này làm chủ đầu tư.

Đối với 3 dự án là Khu đô thị An Phú Quý, khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Khách hàng căng băng rôn đòi sổ đỏ trước trụ sở của Công ty Bách Đạt An.

Đối với 3 dự án là Khu đô thị An Phú Quý, khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty CP Bách Đạt An, Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi số tiền 522 triệu đồng tiền sử dụng đất còn phải nộp để chuyển đổi 5 lô đất tái định cư sang đất khác tại dự án khu đô thị An Phú Quý.

Liên quan đến các dự án của Công ty Bách Đạt An, trước đó, vào đầu năm 2019, hàng trăm người dân là đại diện cho gần 1.000 người dân liên tục tập trung trước trụ sở công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam ở TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để đòi quyền lợi.

Sự việc ngày một phát sinh phức tạp, khi nhóm người dân này bắt đầu tiến hành tập trung trước các công sở UBND tỉnh Quảng Nam để phản ánh. Những người tập trung ở đây cho biết, họ đã thanh toán gần như đầy đủ giá trị các bất động sản thông qua phiếu đặt chỗ, nhưng không được giao đất và giao sổ đỏ như cam kết.

Sau đó, người dân kéo đến cơ quan tiếp dân của UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị chính quyền can thiệp.

Sự việc ngày một diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Nam. Sau nhiều lần đối thoại, UBND tỉnh Quảng Nam giao thanh tra và công an vào cuộc xử lý sự và thanh tra các dự án của Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Nguồn: Vnfinance.vn

Chia sẻ bài viết này

scroll to top