Chủ trương đầu tư Cầu nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu du lịch Hải Giang Merry Land

DJI_0456.jpg

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6128/UBND-KT về việc đầu tư Cầu nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu du lịch Hải Giang Merry Land (Hửng Thịnh làm chủ đầu tư)

Về việc đầu tư Cầu nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu du lịch Hải Giang Merry Land; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản nêu trên đối với việc Nhà đầu tư tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng Cầu nối từ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến Khu du lịch Hải Giang Merry Land (đoạn đi ngang qua Vịnh Mai Hương).

Chủ tịch giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn nhà đầu tư lập dự án đầu tư, phương án thiết kế, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2019./

Vị trí xây dựng cầu nối từ trục đường Khu Kinh tế Nhơn Hội vào dự án của tập đoàn Hưng Thịnh

Theo KY/ Cổng thông tin tỉnh Bình Định

Chia sẻ bài viết này

scroll to top