Thứ Tư, Tháng Một 17, 2024

Thẻ: ranh giới tiếp giáp: Phía Bắc và Tây Bắc giáp tuyến đường ĐT.746 và ranh phía Bắc của VSIP III; phía Nam tiếp giáp đất khu đất điều hành